O ET&SM – ERGO
//Digital World

Nasze rozwiązania kształtują przyszłość. Odpowiadamy na wyzwania rynku, a wewnętrznie stawiamy sobie takie cele, które pozwalają nam się rozwijać. Działamy globalnie, tworząc jeden połączony zespół w ramach ERGO Technology & Services.

O ERGO Digital World

ERGO Technology & Services Management AG jest jedną z czterech operacyjnych spółek holdingowych ERGO Group AG. ET&SM ma unikalny, ponadnarodowy mandat jako globalny dostawca technologii i usług dla całej Grupy ERGO.

Wyprzedzając dynamicznie zmieniające się potrzeby, tworzymy model działania, który pozwoli nam jeszcze skuteczniej wdrażać platformy zorientowane na klienta – z korzyścią dla Grupy ERGO.

Firmy ET&S w Polsce, ITERGO w Niemczech oraz ET&S w Indiach, wchodzące w skład holdingu ET&SM odpowiedzialnego za cyfryzację całej Grupy ERGO, wspólnie tworzą przestrzeń do współpracy i rozwoju w wielokulturowych zespołach.

Praca nad innowacjami i tworzenie rozwiązań cyfrowych odpowiadających na stale zmieniające się potrzeby wymaga elastyczności i otwartości na ciągłe doskonalenie. Spółki holdingu ET&SM oferują swoim pracownikom globalne możliwości rozwoju, możliwość pracy z szerokim wachlarzem technologii oraz rozbudowane szkolenia, aby wyprzedzać nadchodzące trendy. 

Pracujemy nad najnowszymi technologiami, takimi jak AI, IoT i Big Data oraz złożonymi systemami informatycznymi. Właśnie dlatego jesteśmy idealnym miejscem dla doświadczonych profesjonalistów i utalentowanych osób, które zawsze chcą być „o krok do przodu”.

Dla ET&SM patrzenie w przyszłość oznacza również świadomość potrzeb naszych klientów, przewidywanie i szanowanie ich. Angażujemy naszych pracowników w ambitne projekty, które mają potencjał, aby dokonać prawdziwej zmiany.

ET&SM to społeczność licząca ponad 2600 osób z 20 krajów i działająca w 12 lokalizacjach na całym świecie.

W ramach ET&SM stworzyliśmy ERGO //DIGITAL WORLD – unikalną, globalną społeczność, której celem jest wykorzystanie know-how międzykulturowych zespołów podczas realizacji wspólnych projektów.

Dowiedz się więcej
o naszych projektach

Zarząd ET&SM